MH2D 2019mtb ride Apeldoorn

Algemene Voorwaarden

Vignetten

Vignetten worden in samenwerking met MTB Salland verkocht. De opbrengst van de vignetten komen 100% ten goede aan de instandhouding van de MTB-routes. Stichting MTB Salland ziet er op toe dat:

– De gelden op een juiste wijze worden geïnd.
– De gelden naar rato over de 4 MTB routes worden verdeeld.
– De communicatie omtrent vignetten op een juiste wijze wordt gevoerd.